Welkom

Het werkterrein van Esscon is ICT en organisatie. De ontwikkelingen in de ICT zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Oude vormen van producten en diensten die werden aangeboden zijn verdwenen en nieuwe zijn hiervoor in de plaats gekomen. Daarnaast zijn de eisen en mogelijkheden om bestaande activiteiten te automatiseren en voor minder geld beter uit te voeren, fors toegenomen. ICT is een gewoon goed geworden voor mens en organisatie en deze afhankelijkheid zal alleen maar toenemen. De eisen aan ICT houden hiermee gelijke tred; men verwacht naast betrouwbaarheid en beschikbaarheid ook flexibiliteit en veranderbaarheid. Hier worden ICT-organisaties op beoordeeld. Het succes van het management van ICT is dus in toenemende mate afhankelijk van de mate waarin zij in staat is adequaat in te spelen op nieuwe toepassingsmogelijkheden, een bijdrage te leveren aan nieuwe businessinitiatieven en tegelijkertijd de huidige ICT-activiteiten betrouwbaar, maar nog effectiever en efficiënter uit te voeren.